403 18 026 post@luvocontent.no

Vi i LUVO Content Marketing annonserer i dag en ny satsning som utelukkende skal drive med lenkebygging for SEO-byråer og internettmarkedsførere i Norge og Norden forøvrig. Nordic Links blir blant de første i Norden som tar et slikt spisset fokus, og vi håper dette vil være til glede for våre kunder som nå kan få disse tjenestene levert på en kostnadseffektiv måte.

Nordic Links vil i første omgang markedsføre seg mot internasjonale kunder som enten har etablert seg med nettsted i Norden, eller som planlegger å gjøre det. Dette inkluderer både internasjonale SEO-byråer og bedrifter innenfor affiliate-markedsføring som ønsker å nå ut til publikum i de nordiske landene; Norge, Sverige og Danmark.

Nordic Links har over tid opparbeidet seg gode forhold til et stort og voksende nettverk av bloggere og eiere av ulike nettsteder i hele Norden, og det er disse forholdene du som kunde drar nytte av. Byrået har på denne måten mulighet til å publisere innlegg på en lang rekke autoritative nettsteder i Norden, med en naturlig innarbeidet lenke som peker tilbake til din eller din kundes nettside.

Kostnadseffektivitet viktig grunn

Kostnadsbesparelser er en viktig grunn til at mange velger å outsource arbeidet med lenkebygging. Dette gjelder enten man er et SEO-byrå som jobber på oppdrag for kunder, driver selvstendig med affiliate-markedsføring, eller av andre grunner trenger en høyere rangering i Google-søk.

Men i tillegg til dette finnes det også flere grunner til å outsource denne delen av SEO-arbeidet til et spesialisert byrå. Aller viktigst er kanskje at lenkebygging i dag krever kvalitet og kompetansen i alle ledd for å være vellykket.

Lenkebygging har som mange vet blitt mye vanskeligere enn det var tidligere. Store lenkekataloger som for eksempel den norske Artikkelkatalogen er ikke lenger relevante på samme måte som tidligere. Nå er det i stedet ulike nisjeblogger av høy kvalitet og med engasjerte lesere som gjelder om man ønsker lenker som faktisk teller. Og dette innebærer selvsagt langt mer jobb for oss som driver med SEO.

Grunnen til at dette har skjedd er ganske enkelt fordi Google har utviklet seg. Søkemotoren har blitt bedre og bedre på å skille hva som er en naturlig lenkeprofil, og hva som er forsøk på manipulasjon av søkeresultatene deres. Faktisk er det nå slik at om Google «tar deg» i å forsøke å manipulere søkeresultatene så kan det resultere i en lavere rangering enn før du satte i gang med lenkebyggingskampanjen.

Den eneste bærekraftige strategien på sikt er dermed å gjøre lenkebyggingen på en «naturlig» måte. Det vil si å produsere innhold av høy kvalitet som brukere faktisk finner interessant, publisere det på seriøse og populære nettsteder innen ulike nisjer, og med relevante lenker naturlig innarbeidet i innholdet.

Denne trenden innenfor SEO og lenkebygging er noe Nordic Links har tatt på alvor, og vi mener derfor vår nye tjeneste er det tryggeste og beste alternativet for de som ønsker å rangere høyt i Google-søk over tid.

Les mer: De viktigste SEO-trendene å følge med på i 2020